Jdi na obsah Jdi na menu
 


Metoda, podle které pracujeme - nedám na ní dopustit!

23. 8. 2008

 

 

Pat Parelli

 


Na cestě k přirozenému jezdectví

 

 

 

Vlastníme-li koně, máme zodpovědnost stát se opravdovým jezdcem - ku prospěchu koně! Je prostě nutné mít bohaté vědomosti jak na zemi, tak v sedle koně. Pouze tak můžeme předcházet nedorozuměním a úrazům a zabránit přílišným frustracím v každodenním životě s přítelem koněm. Měj vysoké nároky! Ne pouze jezdit - tvým cílem musí být se dále vyvíjet k přirozenému jezdci. Pochopíš, jak je důležité, když se dále vzděláváš a učíš, až dosáhneš dostatečných vědomostí a schopností. Rozšíříš si své celkové myšlení, abys zažil, co všechno je s koněm možné. Získáš jedinečnou zkušenost, že tvůj kůň k tobě přilne mentálně, emocionálně a fyzicky. Vybuduješ si zcela zvláštní postavení, prožiješ se svým koněm více proměna více radostí, zlepšíš si vzájemnou důvěru a konečně si vybuduješ mentální spojení silnější než jakékoliv lano. Opravdu dobře ovládat koně na zemi znamená rozvíjet vědění ve dvou oblastech: on line (na lonži) a at liberty (na volnu). Je nejlepší začít on line. Dosáhneš tak výsledků, které ti zcela nezávisle pomohou dívat se na svět z pozice koně, naučit se princip další vzdělávání koně systémem "příjemné: nepříjemné" a naučíš se 4 fáze jistoty...ještě vůbec než nasedneš! Je oblast, ve které můžeme zásadním způsobem ovlivnit psychické změny našeho koně a to tak, že si vytvoříme řeč, způsob vzájemné komunikace a respekt. Výuka jízdy na koni většinou začíná a končí na koňském hřbetě. Ale bez znalostí na zemi chybí významný díl skládanky. Je to důvod, proč je tolik jezdců frustrovaných, proč si způsobují zranění a dosahují většinou průměrných výsledků.

 

Metoda "On line"

 

 

Tuto část nazývá Pat Parelli "On Line Logic". Patří sem oněch 7 známých her. Základem je logika loveného zvířete, které musíme využít k postavení přátelství a dominace. Tyto hry hrajeme s lanem - v závislosti na tvých znalostech - dlouhým 4 m, téměř 7 m nebo se 14 m lanem. Nejsou to pouhá vodící lana, ale komunikační vazby, dokonce telefonní kabely. Protože chtěl Pat cítit určitý "život" ve svých lanech, začal si je vyrábět sám. Jsou měkká, ale silná a mají přesně požadovanou hmotnost, takže vlastní pohyby lze velmi dobře kontrolovat! S těmito třemi délkami lan -a jedním krátkým 1,8 m dlouhým provázkem zvaným "jezdcova struna" máš spolu s ohlávkou kompletní vybavení a jsi připraven na všechny možné situace. Když by byl tvůj kůň mírnější, elegantnější, odvážnější a atletičtější - co všechno by jste spolu mohli podnikat? Přeze všechno, co chceš. Ať již děláš se svým koněm cokoliv, mělo by mu to pomoci být mírnější, elegantnější, odvážnější a atletičtější! Ale především by to mělo zůstat hrou. Když se na to jdeš takhle dívat, nebudeš frustrovaný...tvůj kůň si udrží lépe zájem...pomůže to tobě i tvému koni navzájem se radovat...rychleji budeš dosahovat pokroků...vyvineš si vlastní emocionální svěžest, takže nebudeš reagovat nazlobeně a nespravedlivě. Mysli na to, že je to program dalšího vzdělávání a ne pouze něco, co příležitostně vykonáváš. když si uděláš čas na naučení těchto sedmi her, bude tě napadat stále více možností jak je využít a budeš zvědavější na to, jak se projevují na tvůj stále příjemnější vztah k tvému koni - čím více budeš pokročilejší, tím více si oba budete užívat. Koně tyto hry s námi velmi rádi hrají. Všimni si, jak často dosáhnout toho, že podlehneme tlaku, běháme do kolečka do kruhu a jsme zatlačeni do rohu! Koně hrají tyto hry celý život. Pat Parelli poprvé v historii vztahu člověk: kůň toto nejen nechal vykrystalizovat, ale identifikoval jako těchto 7 her. Zároveň ukázal cestu, jak mohou lidé tyto hry hrát, jak mohou dosáhnout respektu u koně as být s ním v souzvuku - na zemi a konečně i v sedle. Zjistíš, že všechno co děláš, je opravdu odvozeno od těchto 7-mi her!

 

Sedm her

 

 

1) Přátelská hra

 

V první řadě jede o to ukázat koni, že mu nechceš ublížit, i když bys mohl. Místo prostého hlazení a klidného zacházení ho musíš konfrontovat se situacemi, které ho mohou vystrašit a musíš mu dokázat, že mu nehrozí žádné nebezpečí. Libovolným předmětem drbeme koně po celém těle, omotáváme mu lano klem nohou, přehazujeme ho přes hřbet, hlavu, poskakujeme kolem koně...trik spočívá v tom, provádět všechny tyto úkony v rytmu, dokud si kůň není jistý, že se toho všeho nemusí bát a sám od sebe klidně stojí. Někteří koně - dokonce tací, kteří jsou už léta ježděni - nedostali nikdy příležitost skutečně poznat sedlo, které nosí. Ale přátelskou hru můžeš hrát i se sedlem, přehazovat ho, drbat atp. dokud se kůň necítí bezpečně. Dvě věci jsou důležité: za prvé, umožnit koni udělat pár kroků( s hlavou otočenou k tobě a s povoleným lanem); na druhé straně musíš udržovat rytmus. Dává koni jistotu, protože ví, jaký pohyb bude následovat, jaký se bude opakovat. Tuto hru hraješ opakovaně mezi ostatními hrami, k uklidnění koně a udržení vyváženosti mezi dominancí a přátelstvím.

 

2) Dikobrazí hra

 

 

Koně mají přirozený způsob reakce, který nazýváme " opoziční reflex". Nastupuje, jsou-li chyceni. je to instinkt, který je nutí útočit proti otěži, proti udidlu, proti tlaku stehen...je to důvod, proč se stahují a dostávají do nesnází v malých prostorech např. přívěsech na převážení koní - strach z prostoru patří k jejich strategii přežití. Hra na dikobraza učí koně podléhat tlaku. Většina lidí to hned zkouší silou, ale my bychom ho chtěli naučit stálému tlaku, takže se kůň naučí tomuto tlaku odolat tím, že sám ustoupí. Pamatuj si, že koně jsou při této hře opravdu dobří, mají opravdu "Černého Petra" ! Zkoušejí, kdo z vás dvou jako první podlehne tomuto tlaku. Ubezpeč ho, že jsi spolehlivý jako kůl v plotě (že tlak pomine, když se opravdu pohne a ne ho následuje) Je možné, že do ruky budeš potřebovat ostruhu, která opravdu drsně zatlačí. Budeš se sám divit, jak lehce se tvůj kůň dá ovládat, když tento princip pochopí. Mysli na to, že začneš měkce a tlak budeš pomalu ale ustavičně zvyšovat, dokud tvůj kůň nepovolí. Jakmile povolí, drbej to místo, na které jsi předtím tlačil. To je to, co tvého koně obměkčí. Můžeš svého koně ovládat dopředu, dozadu, do stran doprava a doleva, plec i záď pouhým tlakem špiček prstů? Tvůj kůňˇm by měl reagovat na tlak tvých prstů ( ne před nimi utíkat) a přestat, když přestaneš tlačit a začneš ho hladit.

 

 

3) Řídící hra

 

 

Tuto hru si hrají koně s oblibou celý den. Pohledy, pohybem uší, oháněním ocasem nebo zvedání zádní nohy. To je řeč těla, kterou vyjadřují "když se nepohneš, kousnu tě nebo nakopnu" Tato hra se hraje po dikobrazí hře, protože se kůň musí naučit nejprve naučit podléhat fyzickému tlaku, než začne podléhat tlaku duševnímu. Je to hra na návrhy a sliby. Pokud kůň nenásleduje tvé návrhy, slíbíš mu následky - narazí na tvůj fyzický tlak, tedy na vlnící se lano, zvednutý bič nebo napřaženou ruku. Nepokusíš se koně uhodit. Ale pokud se nepohne, narazí na tento tvůj tlak. Koně tento rozdíl velmi rychle vycítí! Uhodíš-li koně úmyslně, je to tvá vina a možná ti to odplatí. nejhorší na tom je, že tomto způsobu trestu nerozumí. Navrhneš-li koni, aby se hnul a on tak neučiní a narazí tudíž na fyzický odpor, pochopí, že musí jít z cesty...jeho úkolem bylo vyhnout s tlaku! Nebude ti dávat vinu a podruhé (nebo potřetí) se hne. Nejhorší, co můžeš svému koní provést, je ho obelhat - něco mu slíbíš, následuje fyzický tlak a neumožníš mu ho následovat. Kůň si od toho okamžiku pamatuje, že nedodržíš to, co slibuješ odpoví ti nedostatečnou důvěrou a respektem. Ví, že potřebuje vůdce, který dodrží to, co slíbí, který nelže a který je spravedlivý stejně jako čtyřnohý vůdce stáda. Pokus se zjistit, jestli můžeš poslat svého koně vzad pouhým pokynutím prstů (jako bys ho chtěl postříkat vodou). Pohni plecí tak, že ukážeš na jeho oko; pohni jeho zadkem, aniž by se na tebe přestal dívat (naznačeným pohybem lana na zadek - mysli na bezpečnou vzdálenost - a možná toho dosáhneš). Dívá-li se na tebe, pohlaď a podrbej ho na čele a dej mu znát, že to bylo dobře a správně. Potom tuto hru opakuj. Dosáhnete toho, že se k tobě otočí hlavou už při pouhém pohledu na jeho zadek.

 

Obrat kolem předku...

 

 

4) Jo-jo hra

 

 

Teď se dostáváme k tomu poslat koně dozadu a dopředu v přímých liniích (na začátku možná ne tak docela přímých, ale dosáhneš toho). Jistě jsi již zjistil, že někteří koně velmi rádi přicházejí, ale ustoupit jakoby neuměli, pouze utéct. Jiní běží dozadu, ale dopředu se nevrátí. To je jo-jo. Jo- jo přinese vyváženost do vašeho vztahu. Kmitej 3,7 m lanem, aby tvůj kůň couvnul. Začni lehce, přidej na intenzitě až křešeš s ohlávkou a pro koně se to stává docel nepříjemné. Pokud se kůň pokusí uniknout tomuto pocitu tím, že ustoupí, přestaň okamžitě s tímto pohybem lana a dej mu znát, že to udělal správně a dobře. Opět začni zvolna , zvyšuj intenzitu, dokud neudělá alespoň krůček a přestaň. Opakuj to tak dlouho, dokud kůň nepochopí. Zeptej se ho na celý krok nebo dokonce na dva, později na dva nebo více dokud ho nemůžeš poslat až nakonec lana. Nyní ho pozvi opět nazpět. Rytmicky se přitáhni lano, přeručkuj, postupně uchopuj aby lehce prokluzovalo, dokud kůň o krok nepřistoupí. Když přistoupí, rozevři ruce a opět ho přivolej, rytmicky. Až k tobě dojde, přestaň. pohlaď ho. Opět o vyšli pozadu pryč, přivolej ho atd. dokud se nepohybuje zcela volně.

 

5) Hra na kruh

 

 

Mnoho lidí si myslí, že hra na kruh je pouhé lonžování, ale hra na kruh je mnohem víc! Je to stejným způsobem duševní jako fyzické cvičení kůň se při něm naučí, že je jeho prací udržovat krok tak dlouho, dokud mu neřeknete něco jiného. Při lonžování většinou obíhá kůň nekonečně vnější kruh, zatímco bič neustále pošvihává o zem pro udržení v pohybu. Tělo je trénováno, zatímco myšlenky jsou kdo ví kde. Při hře na kruh se kůň naučí švihem vykročit a obíhat v kroku, klusu a cvalu zatímco se pohodlně opíráš o bič. Tajemství spočívá v tom, nechat koně zcela v klidu, dokud dělá to, co po něm chceme. Pokud sám od sebe něco změní, něco proti tomu podnikneme. Pokaždé, když se zastaví nebo změní krok, přivolej ho a opět ho vyšli. rychle přijde na to, že je pohodlnější zůstat venku v kruhu. Mysli minimálně 2 kola a maximálně 4 kola. Když bez pobídky oběhne 2 kola, dokazuje ti svůj respekt a splnil svůj úkol. Nejpozději po 4 kolech je to pro něj stává nudným. Chceš-li svého koně udržet duševně, citově a fyzicky fit, není 32 koleček nejlepším způsobem. Chceš-li dělat víc než pouhá 4 kolečka, nech si něco napadnout...hledej překážky a hračky, nerovný terén, zkracuj a prodlužuj lano atp. Dosáhneš vynikajících výsledků a tvá komunikace člověk kůň se výrazně zlepší. Nezapomeň se na všechny tyto hry dívat z pohledu koně.

 

6) Hra do stran

 

 

Čím lépe tvůj kůň chodí dozadu a do stran, tím lépe bude dělat i všechno ostatní. Vyzkoušej si to! Jak dobře do strany? Pokud jsi to dosud nikdy nedělal, pošli do strany nejdříve jeho hlavu, potom zadek, potom opět hlavu, potom zadek až dosáhneš stjnoměrného pohybu a celý kůň jde do strany. Použij jako pomůcky plotu, aby kůň nemohl jít dopředu, pro začátek je ideální 3,7 m lano. Můžeš mu zatřepat koncem ohonu, aby pohnul zadkem nebo vzít do ruky hůl pro udržená vzdálenosti. Opakovaně se ubezpeč o tom, že máš dostatečně dlouhé lano, že od tebe ustupuje, aniž by narážel o konec lana. Je-li hlava příliš vzdálená, možná musí zadek trochu zrychlit! Zakmytej středem lana nebo zamávej holí. Často není nutné hned kousnout. Ale když jsi slíbil kousnutí, tak kousni. Nebude to dlouho trvat a tvůj kůň pochopí a dobrovolně se bude bokem pohybovat kolem plotu. Mysli na stenoměrné cvičení vpravo i vlevo. Koně mají často jednu "dobrou" a jednu "špatnou" stranu.

 

7) Prostorová hra

 

 

Protože mají koně od přírody strach z prostoru, nenávidí úzké a uzavřené prostory. Prostorová hra jim umožní být z tohoto pohledu uvolněnější a odvážnější. Postav se blízko stěny, tak 4 m a vyzvi svého koně tímto prostorem projít. Pro některé koně je již toto samo o sobě úzké! Připrav se nato takovémuto koni nabídnout prostor 6 m široký! Zjisti, s jakou vzdáleností musíš začínat a prostor krok za krokem zužuj, zatímco kůň získává více a více důvěry v toto cvičení. Nakonec skončíte u cca 90 cm, což odpovídá asi šířce koňského zadku. Dbej na to, aby na konci uličky to bylo pro koně příjemné, aby měl vždy dostatečně dlouhé lano k běhu. Proto si koně otoč a nech ho proběhnout v opačném směru. Nakonec si budeš určovat, zda tento prostor projde, prokluše nebo procválá. Když toto zvládnete, nebude napříště problém poslat koně do přívěsu, aniž bys musel jít před ním.

 

Jak dlouho hrát?

 

 

Všechno je v pořádku, dokud cítíš, že jste s koněm v harmonii. Může to trvat 2 minuty.... nebo také 2 hodiny. Ale když si uděláš dostatek času k tomu všechno toto koně naučit, trojnásobně se ti to vrátí! Těchto sedm her ukáže zcela jasně každou slabinu a každé "já nechci" tvého koně. A stejně dobře je také odstraní, pokud je dostatečným způsobem budeš hrát, protože jsou klíčem k mírnějšímu, elegantnějšímu, odvážnějšímu a atletičtějšímu koni. Jezdec si udělá tolik času, kolik je třeba k výuce koně. Žádná krácení, žádné pomocné uzdy. Není to přirozené, je to pouhý důkaz postavení, které akceptuje sílu. Zatímco děláš pokroky v lepším a lepším chápání tvého koně, jeho duše a strategie vztahů, nalezneš odpovědi také na vlastní otázky tvé změny v přirozeného jezdce.

 

Příjemné a nepříjemné

 

 

Toto je nejvyšší motivace každého koně: mělo by to být příjemné. Musíš se naučit situaci ve správný moment zpříjemnit (a ve správný moment znepříjemnit). Dosáhneš tak toho, že pro tvého koně budou žádané věci snadné a nežádoucí věci nepříjemné. Důležité je tvé načasování! Čím dříve dáš koni najevo, že dělá všechno dobře, a čím dříve ho necháš pocítit, že se rozhodl pro něco nežádoucího, tím rychleji se to tvůj kůň naučí.